Ectogàmia#4: Els Stooges van renèixer a Suècia

,,en,High Nordic octane sleigh punk and rock,,ca,Mixed with the obsessive listening of bands like the MC5,,ca,The Stooges o New York Dolls,,en,I discovered the,,ca,Union Carbide Productions,,en,It was a name that appeared recurrently in interviews with the Hellacopters or Gluecifer but I had never stopped paying much attention,,ca,It was a name that also associated with one of my other obsessions,,ca,the disaster of the Indian city of Bhopal,,ca,where Union Carbide Corporation poisoned and killed thousands of people,,ca,Thirty-one years later they are still collecting the deadly consequences,,ca,Shortly after this attack,,ca,Union Carbide Corporation changed its name to Dow Chemical,,ca,name that must be well known by Tarragona,,ca,,en,High Nordic octane sleigh punk and rock,,ca,Mixed with the obsessive listening of bands like the MC5,,ca,The Stooges o New York Dolls,,en,I discovered the,,ca,Union Carbide Productions,,en,It was a name that appeared recurrently in interviews with the Hellacopters or Gluecifer but I had never stopped paying much attention,,ca,It was a name that also associated with one of my other obsessions,,ca,the disaster of the Indian city of Bhopal,,ca,where Union Carbide Corporation poisoned and killed thousands of people,,ca,Thirty-one years later they are still collecting the deadly consequences,,ca,Shortly after this attack,,ca,Union Carbide Corporation changed its name to Dow Chemical,,ca,name that must be well known by Tarragona,,ca,,en,High Nordic octane sleigh punk and rock,,ca,Mixed with the obsessive listening of bands like the MC5,,ca,The Stooges o New York Dolls,,en,I discovered the,,ca,Union Carbide Productions,,en,It was a name that appeared recurrently in interviews with the Hellacopters or Gluecifer but I had never stopped paying much attention,,ca,It was a name that also associated with one of my other obsessions,,ca,the disaster of the Indian city of Bhopal,,ca,where Union Carbide Corporation poisoned and killed thousands of people,,ca,Thirty-one years later they are still collecting the deadly consequences,,ca,Shortly after this attack,,ca,Union Carbide Corporation changed its name to Dow Chemical,,ca,name that must be well known by Tarragona,,ca,,en,High Nordic octane sleigh punk and rock,,ca,Mixed with the obsessive listening of bands like the MC5,,ca,The Stooges o New York Dolls,,en,I discovered the,,ca,Union Carbide Productions,,en,It was a name that appeared recurrently in interviews with the Hellacopters or Gluecifer but I had never stopped paying much attention,,ca,It was a name that also associated with one of my other obsessions,,ca,the disaster of the Indian city of Bhopal,,ca,where Union Carbide Corporation poisoned and killed thousands of people,,ca,Thirty-one years later they are still collecting the deadly consequences,,ca,Shortly after this attack,,ca,Union Carbide Corporation changed its name to Dow Chemical,,ca,name that must be well known by Tarragona,,ca,,en,High Nordic octane sleigh punk and rock,,ca,Mixed with the obsessive listening of bands like the MC5,,ca,The Stooges o New York Dolls,,en,I discovered the,,ca,Union Carbide Productions,,en,It was a name that appeared recurrently in interviews with the Hellacopters or Gluecifer but I had never stopped paying much attention,,ca,It was a name that also associated with one of my other obsessions,,ca,the disaster of the Indian city of Bhopal,,ca,where Union Carbide Corporation poisoned and killed thousands of people,,ca,Thirty-one years later they are still collecting the deadly consequences,,ca,Shortly after this attack,,ca,Union Carbide Corporation changed its name to Dow Chemical,,ca,name that must be well known by Tarragona,,ca“In The Air Tonight” va agafar el relleu dels Stooges i va portar la seva herència fins les seves últimes conseqüències. I tot executat per una colla de fills d’adinerats suecs que van saber canalitzar tota la seva ràbia per oferir-nos una obra mestra.

Va ser en plena fal·lera de punk i rock d’alt octanatge nòrdic, mesclada amb l’escolta obsessiva de bandes com els MC5, The Stooges o New York Dolls, que vaig descobrir els Union Carbide Productions. Era un nom que apareixia de manera recurrent en entrevistes als Hellacopters o Gluecifer però que mai n’havia parat gaire esment. Era un nom que també associava amb una de les meves altres obsessions: el desastre de la ciutat índia de Bhopal, on Union Carbide Corporation va intoxicar i matar milers de persones. Trenta-pocs anys després encara estan recollint les conseqüències mortíferes. Poc després d’aquest atemptat, Union Carbide Corporation va canviar el seu nom per Dow Chemical, nom que ha de ser ben conegut pels tarragonins.

After reading an extensive report on Route66 on the Union Carbide Productions,,ca,I ran into the "In The Air Tonight" section in the Pelai Discs offer section,,ca,The first sensation was disagreeable,,ca,It seemed to be a record of the Stooges where Iggy Pop had gone with the brandy,,ca,where a Michael Monroe was tortured by torture, meaningless saxophone,,ca,where the battery with unnecessary reverb and the dissonant guitars,,ca,of excessive wah-wahs and continue doing everything possible to make the listener absolutely unbearable,,ca,The so,,es,Needless to say,,ca,I did not do it for my ears,,ca,But it was to get to the last tea,,ca,but eleven minutes where I was finally hooked,,ca,«Couplings»,,es,slow ritm,,fr, em vaig topar amb el «In The Air Tonight» a la secció d’ofertes de Discos Pelai. La primera sensació va ser desagradable. Semblava ser un disc dels Stooges on l’Iggy Pop s’hagués passat amb l’aiguardent; on un Michael Monroe passat de voltes torturés el saxo sense sentit; on la bateria amb reverb innecessària i les guitarres dissonants, de wah-wahs excessius i continues fessin tot el possible per fer l’escolta del tot insuportable. El so, no cal dir-ho, no feia per les meves orelles. Però va ser arribar a l’últim te,,en,High Nordic octane sleigh punk and rock,,ca,Mixed with the obsessive listening of bands like the MC5,,ca,The Stooges o New York Dolls,,en,I discovered the,,ca,Union Carbide Productions,,en,It was a name that appeared recurrently in interviews with the Hellacopters or Gluecifer but I had never stopped paying much attention,,ca,It was a name that also associated with one of my other obsessions,,ca,the disaster of the Indian city of Bhopal,,ca,where Union Carbide Corporation poisoned and killed thousands of people,,ca,Thirty-one years later they are still collecting the deadly consequences,,ca,Shortly after this attack,,ca,Union Carbide Corporation changed its name to Dow Chemical,,ca,name that must be well known by Tarragona,,cama d’onze minuts on em van enganxar definitivament: «acoples», ritme lent, an epic in the way of the Stooges where he narrated a small history of children's style and absolutely wonderful,,ca,It was over and started again and,,ca,then yes,,ca,"Ring My Bell" or "So Long" were discovered as hit singles who did not want to be either,,ca,Like a series of barriers that had to be crossed,,ca,every listener demolished and erased the unpleasant sensation by an excitement that opened her ears to a thousand different sounds,,ca,It is the combination of a punk in the style of the Orthodox Stooges,,ca,mixed with noise and intelligent dissonance,,ca,Warm and incredible lyrics that caught me forever more,,ca,No more disk has stuck me,,ca. Va ser acabar i començar de nou i, aleshores sí, «Ring My Bell» o «So Long» es van descobrir com els hit singles que tampoc ho volien ser. Com un seguit de barreres que s’havien de franquejar, cada escolta demolia i esborrava la sensació desagradable per una excitació que obria les orelles a mil sons diferents.

És la combinació d’un punk a la manera del Stooges ortodoxa, mesclat amb el soroll i la dissonància intel·ligent i unes lletres increïbles que em va captar per sempre més. Cap més disc seu m’ha enganxat, maybe because there was already a twist on psychedelia that would end up leading to the formation of the Soundtrack of Our Lives,,ca,which made three first great albums before falling into boredom and repetition,,ca,In these immediacy moments and three-minute songs,,ca,maybe you will not stick,,ca,But if you take it as the disc that had to come after the "Raw Power" of the Stooges,,ca,Maybe you will understand what I'm telling you,,ca,Com van entendre Kurt Cobain i Sonic Youth,,en,which on more than one occasion praised,,ca, els quals van fer tres primers discos boníssims abans de caure en l’avorriment i la repetició.

En aquests temps d’immediatesa i cançons de tres minuts, potser no us enganxarà. Però si us el preneu com el disc que havia de venir després del «Raw Power» dels Stooges, potser entendreu el que us dic. Com van entendre Kurt Cobain i Sonic Youth, que en més d’una ocasió van elogiar.

Posted in Ectogàmia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *