Ectogàmia#4: Els Stooges van renèixer a Suècia

,,en,In The Air Tonight,,en,He took over the Stooges and took his inheritance to his final consequences,,ca,And all executed by a group of children of Swedish wealthy who knew how to channel all their anger to offer us a masterpiece,,ca,It was in full fal,,ca,sleigh of punk and high octane rock,,ca“In The Air Tonight” va agafar el relleu dels Stooges i va portar la seva herència fins les seves últimes conseqüències. I tot executat per una colla de fills d’adinerats suecs que van saber canalitzar tota la seva ràbia per oferir-nos una obra mestra. Va ser en plena fal·lera de punk i rock d’alt octanatge […]